RODZAJE KURSÓW ADR i IMDG REALIZOWANYCH

W OŚRODKU SZKOLENIA TSM POLAND 

 

 

1) Kurs ADR podstawowy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas (min. 18 godz.)   PROMOCJA      cena 600 zł‚

 

2) Szkolenie ADR początkowe specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego w cysternach (13 godz.) cena 400 zł,

 

3) Kurs ADR początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 7 (8 godz.),

 

4) Kurs ADR początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (przedmioty i materiały wybuchowe) (8 godz.),

 

5) Kurs na doradców ADR - DGSA doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (44 godz.)    cena 3000 zł‚

Celem kursu na doradców ADR (DGSA) jest przygotowanie do egzaminu, po którym uczestnik kursu uzyskuje świadectwo doradcy ADR do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego. Kurs skierowany jest zarówno dla osób, które po raz pierwszy starają się o uprawnienia doradcy ADR, jak i dla tych którzy chcą przedłużyć ważność posiadanych uprawnień

 

6) Kurs IMDG - koszt szkolenia uzależniony jest od poziomu i zakresu kursu IMDG .


Dodatkowe koszty:

W celu przeprowadzenia zajęć praktycznych minimalny czas trwania kursu przedża się o dodatkowe godziny lekcyjne  na każde pięć osób uczestniczących w kursie.   

 
Kursy prowadzone są w Ośrodku Szkolenia Kierowców DANUTA w Oleśnicy oraz we Wrocławiu.
 
Aby uzysć zaświadczenie ADR należy:
- mieć ukończone 21 lat,
- spełniać wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy 
DOKUMENTY JAKIE POWINIEN POSIADć UCZESTNIK KURSU:
Wymagania dla uczestników szkolenia DGSA: 
- wykształcenie wyższe
- nie karalności za przestępstwo umyślne, przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.
 
Copyright © 12.10.2017 adr-klodnicki.pl | Projekt i wykonanie Tomasz Kłodnicki