Postaram się odpowiedzieć na często zadawane mi pytanie dotyczące ilości paliwa przewożonego w jednostce transportowej przewożącej towary niebezpieczne, a służącego do jej zasilania (to jest paliwa w zbiornikach paliwowych pojazdów).

Jeżeli chodzi o ilość paliwa w zbiornikach pojazdu to ADR mówi jednoznacznie, przepisy zawarte w Umowie ADR nie mają zastosowania do przewozu paliwa znajduącego się w zbiornikach pojazdu i służącego do jego napędu lub do pracy jego wyposażenia, które jest używane podczas przewozu lub przeznaczone do takiego użycia, w związku z wykonywaniem operacji transportowej. Należy jednak pamiętać, że pojemność całkowita zbiorników stałych nie powinna przekraczać 1500 litrów na jednostkę transportową, a pojemność zbiornika zamocowanego na przyczepie nie powinna przekraczać 500 litrów. W zbiornikach przenośnych (tj. w kanistrach) dopuszcza się przewóz najwyżej 60 litrów paliwa na jednostkę transportową. 

A co zrobić jeżeli pojemność zbiorników jest większa? Czy kierowca powinien spełniać wymagania ADR? Czy należy oznakować jednostkę transportową tablicami barwy pomarańczowej?


Jeżeli pojemność zbiorników jest większa niż okreśona powyżej zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych takiemu przewoźnikowi grozi mandat w wysokości 2000 zł (podstawa prawna: Załącznik do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
pkt. 5.13).

 

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.