Do której klasy zaliczamy GMO ?

Generalnie GMO oraz GMMO jeżeli nie posiadają właściwości powodujących choroby u ludzi lub zwierząt oraz nie są trujące to powinny być zaliczone się do klasy 9 nr UN 3245  Pkt.  2.2.9.1.11 umowy ADR- ” Mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie (GMMO) i organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) są mikroorganizmami i organizmami, w których materiał genetyczny został zmodyfikowany celowo w sposób nienaturalny, lecz drogą inżynierii genetycznej. Są one zaliczane do klasy 9 (UN 3245), jeżeli nie spełniają one definicji materiału zakaźnego, ale są zdolne do przemiany zwierząt, roślin lub materiałów mikrobiologicznych w sposób niebędący wynikiem normalnej naturalnej reprodukcji.
UWAGA 1: GMMO oraz GMO, które są zakaźne, są materiałami klasy 6.2 (UN 2814, UN 2900 lub UN 3373)”.
Odpady zawierające GMO posiadają właściwości powodujące choroby u ludzi lub u zwierząt powinny być klasyfikowane do materiałów zakaźnych. Zgodnie z ADR materiały zakaźne to takie materiały, o których wiadomo lub, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają drobnoustroje patogeny chorobotwórcze.

Drobnoustroje patogeny chorobotwórcze są definiowane jako mikroorganizmy (w tym bakterie, wirusy, riketsje, mykoplazmy, pasożyty i grzyby) oraz inne czynniki takie, jak priony, które mogą powodować choroby u ludzi lub u zwierząt.

Poniżej przedstawiam wykaz mikroorganizmów, które powodują zaliczenia odpadów do UN2814 lub 2900.

Zrzut ekranu 2021-04-22 o 10.18.56.png
Zrzut ekranu 2021-04-22 o 10.19.15.png

Przy klasyfikacji odpadów powinniśmy zwrócić również uwagę na to, iż:
2.2.62.1.5.2 Materiały zawierające mikroorganizmy, które nie są patogenne dla ludzi lub zwierząt, nie podlegają przepisom ADR, chyba że spełniają kryteria klasyfikacyjne innych klas.
2.2.62.1.5.3 Materiały w postaci, w której obecne w nich patogeny zostały zneutralizowane lub zdezaktywowane w taki sposób, że nie stwarzają już zagrożenia dla zdrowia, nie podlegają przepisom ADR, chyba że spełniają kryteria klasyfikacyjne innych klas.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.