W przeciwieństwie do panującej powszechnie opinii dotyczącej zakazu przewozu opakowanych materiałów trujących czy też materiałów zakaźnych oraz niektórych materiałów z klasy 9 azbest czy też GMO razem z żywnością lub karmą dla zwierząt (np. paszami), przewóz taki jest dozwolony. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach opisanych w Umowie ADR odnośnie ładowania razem w jednym pojeździe czy też kontenerze takich towarów. Jednym z nich jest przepis CV 28, który jest przedstawiony w punkcie 7.5.4.

Przepis CV 28

Sztuki przesyłki oraz próżne nieoczyszczone opakowania, w tym duże pojemniki do przewozu luzem i duże opakowania, zaopatrzone w nalepki zgodnie z wzorami:

6.1 Materiały trujące

6.2 Materiały zakaźne

oraz 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne zawierające towary

UN: 2212 AZBEST AMFIBOLOWY,

UN2315 BIFENYLE POLICHLOROWANE CIEKŁE,

UN 2590 AZBESTCHRYZOTYL,

UN 3151MONOMETYLODIFENYLOMETANY CHLOROWCOWNE CIEKŁE

, UN 3152 BIFENYLE POLICHLOROWCOWANE STAŁE; lub

UN 3245 MIKROORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE

nie powinny być spiętrzane lub ładowane w bezpośredniej bliskości sztuk przesyłki, o których wiadomo, że zawierają żywność, artykuły spożywcze lub karmę dla zwierząt

Sposoby oddzielenia żywości od sztuk przesyłki zaopatrzonych nalepkami 6.1 i 6.2

Jeżeli wymienione sztuki przesyłki, zaopatrzone są we wskazane nalepki, załadowane są w bezpośredniej bliskości sztuk przesyłki z jedzeniem, to powinny być one oddzielone od tych ostatnich:

– Dodatkowym opakowaniem lub całkowitym przykryciem sztuki przesyłki zaopatrzonej w wymienione nalepki

– Ciągłymi przegrodami o wysokości co najmniej takiej samej jak sztuki przesyłki oznaczone wymienionymi nalepkami

– Sztukami przesyłki które nie są zaopatrzone w podane nalepki,

– Wolną przestrzenią o szerokości co najmniej 0,8 m.

Przepis CV 28 dotyczy pojazdów, kontenerów oraz miejsc załadunku, rozładunku i przeładunku.

Czy ograniczenie dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych z żywnością jest przedmiotem kontroli?

Tak, aspekt ten podlega kontroli przewozu towarów niebezpiecznych, przez uprawnione do tego organy.

Nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego z naruszeniem wymaganych środków ostrożności przy jego przewozie razem z artykułami żywnościowymi, towarami konsumpcyjnymi lub karmą dla zwierząt zgodnie z Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011r. i podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.