Konwencja ADR mówi wyraźnie, iż aby móc dokonywać bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych musimy spełnić szereg warunków. Jednym z nich jest szkolenie uczestników przewozu. W związku z tym, kierowcy muszą przejść szkolenie w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych począwszy od podstawowego, następnie mogą poszerzać swoje uprawnienia na kursach specjalistycznych.

Kurs ADR dla kierowców dotyczy:

Kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły – uczestnictwo w KURSIE PODSTAWOWYM
Kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR i chcą przedłużyć ich ważność o kolejne 5 lat mogą to uczynić w ostatnim roku ważności – uczestnictwo w KURSIE UZUPEŁNIAJĄCYM

Info-Car

Szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas

Szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas w wymiarze, co najmniej 18 godzin lekcyjnych;

Szkolenie podstawowe uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów wybuchowych i promieniotwórczych:

 • -W sztukach przesyłki
 • -Luzem
 • W cysternach odejmowalnych o pojemności do 1m3
 • -W pojazdach bateriach o pojemności do 1m3
 • -W kontenerach-cysternach o pojemności do 3m3
 • -W cysternach przenośnych o pojemności do 3m3
 • -W wieloelementowych kontenerach do gazu o pojemności do 3m3

Szkolenie specjalistyczne ADR dla cystern

Do tego szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR.  Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 13 godzin lekcyjnych;

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego w cysternach uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych, za wyjątkiem materiałów wybuchowych i promieniotwórczych:

 • W cysternach stałych o pojemności powyżej 1m3
 • W cysternach odejmowanych o pojemności powyżej 1m3
 • W pojazdach-bateriach o pojemności powyżej 1m3
 • W kontenerach-cysternach o pojemności powyżej 3m3
 • W cysternach przenośnych o pojemności powyżej 3m3
 • W wieloelementowych kontenerach do gazu o pojemności powyżej 3m3

Szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 1

Do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR. Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;

Szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 7

Do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR. Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Wymagania dotyczące kursu ADR dla kierowców

Każdy kursant chcący przystąpić do kursu ADR przeznaczonego dla kierowców, spełnić musi następujące wymagania:

 • wiek – ukończone 21 lat;
 • jedno zdjęcie;
 • spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym.

Uwaga ! Każdy z powyżej wymienionych kursów kończy się egzaminem.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.