RODZAJE KURSÓW ADR i IMDG REALIZOWANYCH

W OŚRODKU SZKOLENIA TSM POLAND 

 

 

1) Kurs ADR podstawowy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas (min. 24 godz.)   PROMOCJA      cena 500 zł

 

2) Szkolenie ADR początkowe specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego w cysternach (16 godz.) cena 350 zł,

 

3) Kurs ADR początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 7 (8 godz.) ,

 

4) Kurs ADR początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (przedmioty i materiały wybuchowe) (8 godz.),

 

5) Kurs na doradcę ADR - DGSA doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (44 godz.) PROMOCJA      cena 2000 zł

 

 

6) Kurs IMDG - koszt szkolenia uzależniony jest od poziomu i zakresu kursu IMDG .


Dodatkowe koszty:
egzamin - w cenie kursu (nie dotyczy kursu na doradcę),
materiały pomocnicze szkoleniowe - gratis
wydanie zaświadczenia - opłata za wydanie zaświadczenia ADR wynosi 50,50 zł, którą należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na konto nr 85 1560 0013 2051 9462 9000 0011 (lub Urzędu Marszałkowskiego zgodnego z miejscem szkolenia) z dopisaniem "Wydanie zaświadczenia ADR + imię i nazwisko"
 
W celu przeprowadzenia zajęć praktycznych minimalny czas trwania kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną  na każde pięć osób uczestniczących w kursie.   
 
Kursy prowadzone są w Ośrodku Szkolenia Kierowców DANUTA w Oleśnicy oraz we Wrocławiu i Świdnicy.
 
Aby uzyskać zaświadczenie ADR należy:
• mieć ukończone 21 lat,
• spełniać wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy 
DOKUMENTY JAKIE POWINIEN POSIADAĆ UCZESTNIK KURSU:
Wymagania dla uczestników szkolenia DGSA: 
- wykształcenie wyższe
- nie karalność za przestępstwo umyślne, przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.
 
Copyright © 12.10.2017 adr-klodnicki.pl | Projekt i wykonanie Tomasz Kłodnicki