Trwa nabór na kursy z zakresu:

 1) Kurs na doradcę ADR do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (48 godz.)  

Wymagania: 

- wykształcenie wyższe

- nie była karana za przestępstwo umyślne, przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.

PROMOCJA      cena 1500 zł

2) Kurs ADR podstawowy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas,

PROMOCJA      cena 500 zł

 3) Szkolenie ADR początkowe specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego w cysternach (16 godz.) cena 350 zł,

4) Kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 7 (8 godz.) cena 300 zł,

5) Kurs początkowy  specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (przedmioty i materiały wybuchowe) (8 godz.) cena 300 zł,

 6) Kurs doskonalący w zakresie przewozu drogowego podstawowego, w cysternach, materiały radioaktywne i wybuchowe. 

Na każde pięć osób obowiązkowa dodatkowa godzina zajęć.

Dodatkowe koszty:

egzamin - w cenie kursu (nie dotyczy kursu na doradcę),

podręcznik do nauki - gratis

wydanie zaświadczenia - wpłata na konto Urzędu Marszałkowskiego 50,50 zł.

 

W celu przeprowadzenia zajęć praktycznych minimalny czas trwania kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną  na każde pięć osób uczestniczących w kursie.   

 

Kursy prowadzone są w Ośrodku Szkolenia Kierowców DANUTA w Oleśnicy oraz we Wrocławiu i Świdnicy.

 

Już wkrótce

Kurs na doradcę ds. bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych – DGSA

Wymagania dot. kursantów:

• ukończone 21 lat,

• kursant musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy 

DOKUMENTY JAKIE POWINIEN POSIADAĆ UCZESTNIK KURSU:

  • ważne badania lekarskie do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym,
  • ważne badania psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym,
  • zaświadczenie uzyskania kwalifikacji wstępnej / kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym, lub
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym,
  • zdjęcie do formularza zgłoszeniowego o wymiarach 3,5 na 4,5 cm.

• przystępując do kursu specjalistycznego - ukończony kurs podstawowy.

 

Do pobrania


Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych 

 

 

Formularz zgłoszeniowy dla firm 

 

                        

 

 

 

Opłata za wydanie zaświadczenia ADR wynosi 50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna CEPiK należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na konto nr 85 1560 0013 2051 9462 9000 0011 (lub Urzędu Marszałkowskiego zgodnego z miejscem szkolenia) z dopisaniem "Wydanie zaświadczenia ADR + imię i nazwisko"

 

 

Usługi doradcze realizujemy na terenie całego kraju a w szczególności woj. dolnośląskie, opolskie oraz wielkopolskie, Wrocław, Oleśnica, Kępno, Syców, Ostrzeszów, Twardogóra, Milicz, Ostrów Wlkp., Oława, Jelcz Laskowice.