Szkolenie

Najbliższe szkolenia ADR - Wrocław , Oleśnica

1) kurs podstawowy, 03 do 05.11.2017 r. (od piątku  do niedzieli,) Wrocław, ul. Gazowa 16/1a (OSK DANUTA) 

2) kurs specjalistyczny na cysterny, 06 do 07.11.2017 r. (poniedziałek, wtorek) Wrocław, ul. Gazowa 16/1a (OSK DANUTA)  

3) kurs podstawowy, 17 do 21.11.2017 r. (od piątku  do niedzieli,) Oleśnica ul. Kochanowskiego 58 (OSK DANUTA)

4) kurs specjalistyczny na cysterny, 22 do 23.11.2017 r. (poniedziałek, wtorek) Oleśnica ul. Kochanowskiego (OSK DANUTA)  

KURS

NA DORADCĘ DS BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH "DGSA"

od 22 do 27 listopada 2017 r.

Możliwość ustalenia dogodnego terminu.

w Oleśnicy 

ZAPRASZAMY

Kursy

 

 Trwa nabór na kursy z zakresu:

 1) Kurs na doradcę ADR do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (48 godz.)  

Wymagania: 

- wykształcenie wyższe

- nie była karana za przestępstwo umyślne, przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.

PROMOCJA      cena 1500 zł

2) Kurs ADR podstawowy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas,

PROMOCJA      cena 500 zł

 3) Szkolenie ADR początkowe specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego w cysternach (16 godz.) cena 350 zł,

4) Kurs początkowy specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 7 (8 godz.) cena 300 zł,

5) Kurs początkowy  specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (przedmioty i materiały wybuchowe) (8 godz.) cena 300 zł,

 6) Kurs doskonalący w zakresie przewozu drogowego podstawowego, w cysternach, materiały radioaktywne i wybuchowe. 

Na każde pięć osób obowiązkowa dodatkowa godzina zajęć.

Dodatkowe koszty:

egzamin - w cenie kursu (nie dotyczy kursu na doradcę),

podręcznik do nauki - gratis

wydanie zaświadczenia - wpłata na konto Urzędu Marszałkowskiego 50,50 zł.

 

W celu przeprowadzenia zajęć praktycznych minimalny czas trwania kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną  na każde pięć osób uczestniczących w kursie.   

 

Kursy prowadzone są w Ośrodku Szkolenia Kierowców DANUTA w Oleśnicy oraz we Wrocławiu i Świdnicy.

 

Już wkrótce

Kurs na doradcę ds. bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych – DGSA

Wymagania dot. kursantów:

• ukończone 21 lat,

• kursant musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy 

DOKUMENTY JAKIE POWINIEN POSIADAĆ UCZESTNIK KURSU:

  • ważne badania lekarskie do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym,
  • ważne badania psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym,
  • zaświadczenie uzyskania kwalifikacji wstępnej / kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym, lub
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym,
  • zdjęcie do formularza zgłoszeniowego o wymiarach 3,5 na 4,5 cm.

• przystępując do kursu specjalistycznego - ukończony kurs podstawowy.

 

Do pobrania


Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych 

 

 

Formularz zgłoszeniowy dla firm 

 

                        

 

 

 

Opłata za wydanie zaświadczenia ADR wynosi 50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna CEPiK należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na konto nr 85 1560 0013 2051 9462 9000 0011 (lub Urzędu Marszałkowskiego zgodnego z miejscem szkolenia) z dopisaniem "Wydanie zaświadczenia ADR + imię i nazwisko"

 

 

Usługi doradcze realizujemy na terenie całego kraju a w szczególności woj. dolnośląskie, opolskie oraz wielkopolskie, Wrocław, Oleśnica, Kępno, Syców, Ostrzeszów, Twardogóra, Milicz, Ostrów Wlkp., Oława, Jelcz Laskowice.